48

Oferta

Usługi dla archeologów i służb konserwatorskich

Na podstawie analizy odpowiednio przetworzonych zdjęć satelitarnych dostarczamy informacje, które pomagają w wykrywaniu i ochronie obiektów archeologicznych.

Nasza oferta związana z zastosowanie technik satelitarnych na potrzeby archeologii kierowana jest zarówno do firm komercyjnych, jak i instytucji publicznych zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego.

Analiza archiwalnych oraz nowo pozyskanych zobrazowań satelitarnych umożliwia świadczenie usług wspierających firmy archeologiczne podczas badań ratunkowych wykonywanych na wczesnym etapie inwestycji takich, jak: budowa dróg, rurociągów, centrów logistycznych. Poprzez wskazanie miejsc występowania wyróżników roślinnych oraz glebowych usprawniamy wykrywanie obiektów archeologicznych, które często nie są widoczne podczas badań powierzchniowych.

Wspieramy również instytucje państwowe oraz naukowe w prowadzeniu badań i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego zlokalizowanego zarówno w Polsce, jak i innych krajach (np. podczas misji badawczych).

Dodatkowo oferujemy, oparte na analizach zobrazowań satelitarnych, doradztwo i wsparcie w wyborze terminów, w których panują warunki najbardziej optymalne do przeprowadzenia archeologicznego rekonesansu lotniczego przy użyciu samolotów lub dronów.

© WASAT Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie agencja marketingowa:scorise_logo