50

Oferta

Teledetekcyjne analizy środowiska

Oferujemy monitorowanie składowisk odpadów i ich wpływu na otoczenie, a także wsparcie prac rekultywacyjnych na terenach zdegradowanych.

Nasza oferta adresowana jest do firm i instytucji zajmujących się gospodarką odpadami i ochroną środowiska. Dzięki analizie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych oferujemy wsparcie monitoringu funkcjonujących składowisk odpadów (komunalnych i przemysłowych) oraz doradztwo podczas ich rekultywacji. Badając zdalnie kondycję roślinności otaczającej badany obiekt jesteśmy w stanie zlokalizować występowanie zjawisk szkodzących środowisku naturalnemu (przesiąki odcieków, migracja gazu itp.).

Teledetekcyjna analiza nasadzonej roślinności pozwala na precyzyjny monitoring procesów rekultywacji, w tym identyfikację obszarów wymagających specjalnych zabiegów ochronnych, pośrednią lokalizację pożarów wewnątrz składowisk itd.

Oferujemy również geoinformatyczne wsparcie prac rekultywacyjnych na terenach zdegradowanych.

© WASAT Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie agencja marketingowa:scorise_logo