Kariera

Poszukujemy nowych pracowników do naszego zespołu:

 

Starszy specjalista ds. teledetekcji satelitarnej

Miejsce pracy: Gdańsk lub Warszawa

Zadania:
• planowanie i prowadzenie badań naukowych nad zastosowaniem teledetekcji satelitarnej w rolnictwie (zwłaszcza rolnictwie precyzyjnym);
• opracowywanie algorytmów i modeli przetwarzania zobrazowań satelitarnych;
• pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza danych teledetekcyjnych oraz automatyzacja procesów;
• wsparcie rozwoju serwisu FertiSat;
• udział w przygotowywaniu wniosków projektowych B+R oraz dokumentacji przetargowej;
• prezentacja i rozpowszechnianie wyników prac (konferencje, targi branżowe, sprawozdawczość w projektach, itp.).

Wymagania:
• wykształcenie wyższe przyrodnicze lub ścisłe;
• potwierdzony publikacjami udział w badaniach naukowych w zakresie teledetekcji;
• potwierdzone praktyką zawodową umiejętności w zakresie przetwarzania i interpretacji zobrazowań satelitarnych lub lotniczych;
• bardzo dobra znajomość oprogramowania dedykowanego analizom teledetekcyjnym i GIS (np.: ENVI, ERDAS IMAGINE, SNAP, ArcGIS, QGIS);
• umiejętność tworzenia raportów i sprawozdań w projektach B+R;
• umiejętność szybkiego uczenia się i chęć poszerzania kompetencji;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:
• doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów badawczo-rozwojowych (m.in. ESA, H2020, NCBR);
• umiejętność automatyzacji procesów przetwarzania danych (np.: ArcGIS Model Builder, FME Workbench, QGIS modeler);
• doświadczenie w dziedzinie teledetekcji radarowej (SAR) i/lub hiperspektralnej;
• doświadczenie w zakresie zastosowania teledetekcji w rolnictwie;
• znajomość wybranych narzędzi: Jupyter Notebook, Python 3, ArcPy.

Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, doświadczenia i zaangażowania;
• bardzo ciekawą i kreatywną pracę;
• możliwość szybkiego rozwoju zawodowego;
• prywatną opiekę medyczną;
• życzliwą i spokojną atmosferę pracy;
• uczestnictwo w konferencjach naukowych i szkoleniach.

Prosimy o przesłanie CV na adres: praca@wasat.pl wraz z następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wasat Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim CV dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Specjalista ds. rolnictwa precyzyjnego

Miejsce pracy: Gdańsk lub Warszawa

Zadania:
• wsparcie zespołu technicznego firmy w zakresie praktyki rolniczej oraz rynku rolnego – na potrzeby realizacji projektów B+R oraz komercjalizacji ich wyników;
• prowadzenie badań terenowych na polach testowych, pobieranie prób gleby i roślin;
• przygotowywanie analiz branży rolnej w Polsce i w Europie;
• budowanie relacji firmy z rolnikami, agronomami, innymi firmami z sektora rolniczego;
• promowanie i wsparcie sprzedaży produktów serwisu FertiSat;
• reprezentowanie firmy podczas targów i spotkań branżowych.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe z zakresu: rolnictwa, techniki rolniczej i leśnej, ogrodnictwa, ekonomiki rolnictwa, itp.;
• znajomość praktyki rolniczej (z naciskiem na rolnictwo precyzyjne);
• wiedza na temat maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie precyzyjnym;
• znajomość ustawodawstwa dotyczącego rolnictwa w Polsce;
• dobra znajomość języka angielskiego;
• komunikatywność i sumienność;
• prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:
• wiedza i doświadczenie w zakresie zmiennej aplikacji środków produkcji w rolnictwie;
• praktyczne doświadczenie w prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub w doradzaniu gospodarstwom;
• znajomość systemów GIS;
• doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych;
• wiedza na temat nawadniania upraw;
• doświadczenie w sprzedaży produktów i usług dla branży rolniczej;
• prawo jazdy kat. T.

Oferujemy:
• umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, doświadczenia i zaangażowania;
• możliwość szybkiego rozwoju zawodowego w dziedzinie zaawansowanych technologii (teledetekcja, GIS i IT w rolnictwie);
• prywatną opiekę medyczną;
• życzliwą i spokojną atmosferę pracy;
• uczestnictwo w konferencjach, kursach i szkoleniach.

Prosimy o przesłanie CV na adres: praca@wasat.pl wraz z następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wasat Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim CV dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

© WASAT Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie agencja marketingowa:scorise_logo