Oferty pracy

Poszukujemy nowych pracowników do naszego zespołu:

 

Specjalista ds. projektów badawczo-rozwojowych

Miejsce pracy: Warszawa lub Gdańsk

Zadania:

 • planowanie budżetów i harmonogramów płatności w projektach badawczo-rozwojowych (NCBR, RPO, ESA, Horizon Europe);
 • prowadzenie dokumentacji projektowej oraz komunikacji z instytucjami finansującymi;
 • udział w przygotowywaniu sprawozdań merytorycznych i wniosków o płatność;
 • wsparcie przygotowania analiz rynkowych oraz działań promocyjnych i wdrożeniowych w projektach;
 • udział w tworzeniu wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinach: teledetekcji satelitarnej, geoinformatyki i rolnictwa precyzyjnego;
 • organizacja roboczych spotkań, opracowywanie notatek i bieżących analiz.

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość zagadnień finansowych i sprawozdawczych w projektach;
 • doświadczenie w tworzeniu wniosków projektowych i wspieraniu realizacji projektów B+R;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • samodzielność i odpowiedzialność;
 • zaawansowane umiejętności organizacyjne i interpersonalne;
 • znajomość polskiego i europejskiego systemu wsparcia prac badawczo-rozwojowych.

Mile widziane:

 • doświadczenie w środowisku międzynarodowym;
 • sukcesy w pozyskiwaniu projektów B+R;
 • doświadczenie związane z realizacją projektów w dziedzinie teledetekcji, GIS, rolnictwa lub IT.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na cały etat;
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, doświadczenia i zaangażowania;
 • bardzo ciekawą i kreatywną pracę;
 • możliwość szybkiego rozwoju zawodowego w firmie działającej w nowoczesnej branży;
 • życzliwą i spokojną atmosferę pracy w niewielkim zespole;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach.

Prosimy o przesłanie CV i ew. listu motywacyjnego na adres: praca@wasat.pl wraz z klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wasat Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim CV dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. projektów badawczo-rozwojowych.”

Specjalista ds. teledetekcji satelitarnej

Miejsce pracy: Warszawa lub Gdańsk

Zadania:

 • planowanie i prowadzenie badań nad zastosowaniem teledetekcji satelitarnej w rolnictwie precyzyjnym i innych dziedzinach;
 • rozwój algorytmów i modeli przetwarzania zobrazowań satelitarnych;
 • pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza danych teledetekcyjnych oraz automatyzacja procesów z tym związanych;
 • współpraca z naukowcami i ekspertami;
 • wsparcie rozwoju serwisu FertiSat.com;
 • udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów B+R oraz ich późniejsza realizacja;
 • przedstawianie wyników prac badawczo-rozwojowych: wystąpienia konferencyjne, prezentacje na targach i szkoleniach branżowych, sprawozdania w projektach.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe przyrodnicze lub ścisłe;
 • potwierdzone praktyką zawodową umiejętności w zakresie przetwarzania i interpretacji zobrazowań satelitarnych lub lotniczych;
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania służącego do analiz teledetekcyjnych i GIS, np.: ENVI, ERDAS IMAGINE, SNAP, ArcGIS, QGIS;
 • umiejętność tworzenia raportów i sprawozdań w projektach B+R;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

 • potwierdzony publikacjami udział w badaniach naukowych w dziedzinie teledetekcji;
 • doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów badawczo-rozwojowych (np. projektów ESA, H2020, NCBR);
 • umiejętność automatyzacji procesów przetwarzania danych, np.: ArcGIS Model Builder, FME Workbench, QGIS modeler;
 • doświadczenie w pracy ze zobrazowaniami radarowymi;
 • doświadczenie w zakresie zastosowania teledetekcji w rolnictwie lub analizie roślinności;
 • znajomość wybranych narzędzi: Jupyter Notebook, Python 3, ArcPy.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat;
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, doświadczenia i zaangażowania;
 • bardzo ciekawą i kreatywną pracę;
 • możliwość szybkiego rozwoju zawodowego;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • życzliwą i spokojną atmosferę pracy;
 • uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach.

Prosimy o przesłanie CV i ew. listu motywacyjnego na adres: praca@wasat.pl wraz z klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wasat Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim CV dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. teledetekcji satelitarnej.”

Full Stack Python Developer

Miejsce pracy: Warszawa lub Gdańsk

Zadania:

 • udział w tworzeniu aplikacji geoinformatycznych;
 • planowanie interakcji użytkownika z systemem;
 • udział w implementacji frontendu i backendu;
 • wsparcie interdyscyplinarnego zespołu realizującego projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie teledetekcji satelitarnej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, najlepiej na kierunkach: informatyka lub geoinformatyka;
 • dobra znajomość HTML, Javascript, TypeScript, CSS;
 • dobra znajomość jQuery, Bootstrap 4;
 • znajomość Python3, Django;
 • znajomość SQL;
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

 • znajomość tematyki GIS;
 • znajomość Postgres/PostGIS, a także Jupyter i Docker;
 • znajomość GeoDjango oraz szablonów bazujących na jinja/jinja2.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat;
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, doświadczenia i zaangażowania;
 • bardzo ciekawą i kreatywną pracę;
 • możliwość szybkiego rozwoju zawodowego;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • życzliwą i spokojną atmosferę pracy;
 • uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach.

Prosimy o przesłanie CV i ew. listu motywacyjnego na adres: praca@wasat.pl wraz z klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wasat Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim CV dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko Full Stack Python Developera.”

Specjalista ds. rolnictwa precyzyjnego

Miejsce pracy: Gdańsk lub Warszawa

Zadania:

 • wsparcie doradcze dla zespołu firmy w zakresie agrotechniki oraz analizy rynku rolnego na potrzeby realizacji projektów badawczo-rozwojowych i komercjalizacji ich wyników;
 • prowadzenie badań i testów na polach: pobieranie prób gleby i roślin, ocena kondycji upraw, testowanie map zmiennej aplikacji nawozów i innych środków produkcji;
 • tworzenie raportów z wykonanych zadań w języku polskim i/lub angielskim;
 • nawiązywanie i utrzymywanie roboczych kontaktów z rolnikami, agronomami, firmami z sektora rolniczego;
 • aktywny udział w rozwijaniu serwisu internetowego FertiSat.com;
 • reprezentowanie firmy podczas targów rolniczych, konferencji i spotkań branżowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu: rolnictwa, ogrodnictwa, techniki rolniczej, biotechnologii;
 • znajomość praktyki rolniczej, z naciskiem na rolnictwo precyzyjne;
 • wiedza na temat maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie precyzyjnym;
 • zainteresowanie tematyką IT i rolnictwa 5.0;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • komunikatywność, zaradność, samodzielność i sumienność;
 • prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • doświadczenie w prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub w doradzaniu gospodarstwom;
 • znajomość systemów GIS;
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych;
 • wiedza na temat nawadniania upraw;
 • doświadczenie w sprzedaży produktów i usług dedykowanych branży rolniczej;
 • prawo jazdy kat. T.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat;
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, doświadczenia i zaangażowania;
 • bardzo ciekawą i kreatywną pracę;
 • możliwość szybkiego rozwoju zawodowego w dziedzinie zaawansowanych technologii (teledetekcja, GIS i IT w rolnictwie);
 • pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • życzliwą i spokojną atmosferę pracy;
 • uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach.

Prosimy o przesłanie CV i ew. listu motywacyjnego na adres: praca@wasat.pl wraz z klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wasat Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim CV dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. rolnictwa precyzyjnego.”

© WASAT Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie agencja marketingowa:scorise_logo