Aktualności
30 września 2019

FertiSat na Agro Show 2019 w Bednarach

Od 20 lat Agro Show w Bednarach k/Poznania jest największą plenerową wystawą rolniczą w Europie. W tym roku, w dniach od 19 do 22 września, pojawiło się tam 130 tys. osób, powierzchnia targów przekroczyła 130 ha, a swoją ofertę zaprezentowało 730 firm.

Byliśmy jedną z tych firm, które po raz pierwszy wystawiły się na Agro Show – nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Prezentowaliśmy sposób korzystania z serwisu FertiSat, informowaliśmy o jego dostępnych i planowanych funkcjonalnościach, poznaliśmy opinie i wymagania klientów. Obecność na Targach była również doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych w branży rolniczej.

Zachęcamy do korzystania z serwisu FertiSat i zapraszamy do kontaktu z naszą firmą w sprawie biznesowej współpracy przy jego dalszej rozbudowie i popularyzacji.

6 września 2019

Nasze stoisko na ESA Earth Observation ɸ-Week

Uczestników ɸ-Week (09-13 września) w ESA-ESRIN zapraszamy do stoiska nr 9, na którym prezentujemy nową wersję serwisu Jupyteo. Osoby zainteresowane serwisem mogą zapoznać się z jego opisem lub skontaktować z zespołem deweloperskim wysyłając maila na adres support@jupyteo.com.

18 lipca 2019

Nowa odsłona serwisu FertiSat

Przygotowaliśmy nową wersję serwisu FertiSat umożliwiającą sprawniejsze korzystanie z usługi na tabletach i smartfonach, a także generowanie map aplikacyjnych w formacie ISO-XML. Okna serwisu zostały tak zaprojektowane, by wygląd i układ stron płynnie dostosowywał się do rozmiaru okna przeglądarki. FertiSat czytelnie prezentuje widoki pól i mapy aplikacyjne zarówno na dużych ekranach, jak i na małych wyświetlaczach, co jest istotne w sytuacji, gdy wielu rolników korzysta z serwisu za pomocą urządzeń mobilnych.

Zastosowaliśmy również technologię PWA (Progressive Web Application), dzięki czemu FertiSat działa jako natywna aplikacja mobilna lub desktopowa, a więc m.in. w trybie offline lub w trybie pełnoekranowym. Serwis można teraz uruchomić przez kliknięcie w ikonę na ekranie startowym, a samą aplikację wystarczy dodać do ekranu głównego z poziomu przeglądarki.

System ISOBUS jest coraz powszechniej stosowany w nowoczesnych maszynach rolniczych, umożliwia komunikację pomiędzy ciągnikami i różnymi typami maszyn. Wpisując się w ten trend udostępniliśmy naszym klientom mapy aplikacyjne kompatybilne z technologią ISOBUS.

25 maja 2019

Wystąpienie konferencyjne na Living Planet Symposium

Prof. Włodzimierz Rączkowski (Instytut Archeologii UAM) i Dominik Ruciński (Wasat Sp. z o.o.) wzięli aktywny udział w sesji Cultural & Natural Heritage na Living Planet Symposium 2019 przedstawiając referat pt. „Cooling down enthusiasm: potential vs. practice in application of EO techniques in archaeological research and heritage management – have lessons been learned?” Wystąpienie stało się powodem ożywionej dyskusji na temat wykorzystania przez archeologów potencjału optycznej i radarowej teledetekcji satelitarnej. Prezentacja powstała na bazie doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektów badawczych finansowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną.

13 kwietnia 2019

Debiut serwisu Jupyteo

W dniach 13-17 maja b.r. na odbywającym się w Mediolanie Living Planet Symposium  przedstawimy po raz pierwszy pełną funkcjonalność serwisu Jupyteo. Serwis ten jest środowiskiem IDE działającym w chmurze i bazującym na technologii Jupyter Notebooks, które umożliwia dostęp do zbiorów danych satelitarnych obserwacji Ziemi oraz szeregu funkcji potrzebnych do ich przetwarzania, wizualizacji i udostępniania. Uczestników tego największego kongresu w europejskiej branży Earth Observation zapraszamy do stoiska nr 22, zaś pozostałe osoby zainteresowane serwisem mogą zapoznać się z jego opisem lub skontaktować z zespołem deweloperskim wysyłając maila na adres support@jupyteo.com.

27 marca 2019

Członkostwo w Klastrze Interizon

Rada Pomorskiego Klastra ICT podjęła decyzję o przyjęciu naszej firmy w poczet uczestników tego dynamicznie działającego partnerstwa. Interizon jest jednym z tzw. Krajowych Klastrów Kluczowych: o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Wasat Sp. z o.o. planuje w ramach Klastra Interizon podjąć współpracę z innymi firmami w zakresie tworzenia oprogramowania do przetwarzania i analizy danych satelitarnych.

12 marca 2019

Promocja serwisu FertiSat na Targach AgroTech

W dniach 15-17 marca zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska (nr 30, pawilon H) na Targach Techniki Rolniczej AgroTech w Kielcach. Przedstawimy sposób korzystania z zaprojektowanego przez naszą firmę serwisu FertiSat, który dostarcza mapy zmiennego nawożenia tworzone na podstawie zobrazowań satelitarnych. W bieżącym sezonie serwis oferuje mapy precyzyjnego nawożenia azotem upraw zbożowych, których stosowanie umożliwia ograniczenie kosztów nawożenia i zwiększenie jego wydajności.

28 stycznia 2019

Przystąpienie do Porozumienia na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Pomorza

Zostaliśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie” opracowanego przez władze województwa i przedstawicieli pomorskiego biznesu. W ramach tej inicjatywy będziemy wspierać m.in. działania w zakresie wykorzystania teledetekcji satelitarnej w gospodarce regionu.

20 sierpnia 2018

Wystąpienia konferencyjne w sezonie letnim 2018

Latem b.r. bierzemy aktywny udział w konferencjach naukowych, m.in.:
• w czerwcu Daniel Zinkiewicz przedstawił “The Idea of Integrated Development Environment for EO Data Processing” na Bałtyckim Kongresie Geodezyjnym w Olsztynie;
• w lipcu Bartosz Buszke zaprezentował nowe trendy w dziedzinie wykorzystania teledetekcji satelitarnej w rolnictwie precyzyjnym na konferencji “Polish DIAS for Europe” w Warszawie;
• we wrześniu Dominik Ruciński będzie miał wystąpienie pt. “Identification, documentation and monitoring of historic landscapes: new data, new challenges, old problems” na Landscape Archaeology Conference w Newcastle (Wlk. Brytania).

5 marca 2018

Badanie zapotrzebowania na dane satelitarne dla celów nawadniania upraw polowych

W ramach współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną nasi eksperci analizują techniczne, organizacyjne i ekonomiczne aspekty wykorzystania danych satelitarnych we wspieraniu optymalnego nawadniania upraw polowych. W przeciwieństwie do produkcji sadowniczej i ogrodniczej, gdzie nawadnianie stosowane jest na szeroką skalę, większość upraw polowych w Polsce nie jest objęta takimi zabiegami. Częściowo wynika to z braku aktualnych i dokładnych informacji na temat anomalii związanych z ilością opadów w porze wiosenno-letniej oraz trudnościami z wyliczeniem optymalnej ilości wody, która powinna być dostarczona roślinom. Dane satelitarne mogą przyczynić się do wypełnienia tej luki, a co za tym idzie do bardziej efektywnego nawadniania, którego znaczenie będzie rosło w kontekście zachodzących zmian klimatycznych.

2 lutego 2018

Wykład w dziedzinie teledetekcji satelitarnej na Politechnice Gdańskiej

Na zaproszenie uczelni nasi specjaliści prowadzą kilka razy w roku wykłady w dziedzinie technik satelitarnych. 26 stycznia b.r. Bartosz Buszke i Dominik Ruciński przedstawili studentom kierunku Technologie Kosmicznej i Satelitarne na Politechnice Gdańskiej najnowsze osiągnięcia w zakresie teledetekcji satelitarnej oraz perspektywy rozwoju branży Earth Observation w Polsce i na świecie.

23 października 2017

Udział w konferencjach branżowych

Pracownicy Wasat Sp. z o.o. uczestniczą w najważniejszych europejskich konferencjach dotyczących kierunków rozwoju satelitarnych obserwacji Ziemi, m.in.: EO Science for Society, EO Open Science, Big Data from Space. Na tej ostatniej w b.r. konferencji, organizowanej przez agencje kosmiczne europejską i francuską oraz instytucje unijne, zaprezentowany zostanie nowy projekt firmy realizowany we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: JupyTEP IDE as a concept of integrated development environment for EO data cloud-based processing solutions.

17 lipca 2017

Członkostwo w EARSC

Decyzją zarządu European Association of Remote Sensing Companies (www.earsc.org) nasza firma została przyjęta do tej organizacji branżowej. EARSC, z siedzibą w Brukseli, zrzesza blisko 100 firm aktywnych w dziedzinie satelitarnych obserwacji Ziemi, prowadzi działalność promocyjną i informacyjną, wspiera rozwój branży i reprezentuje ją w relacjach z instytucjami europejskimi.

19 czerwca 2017

Nowy projekt informatyczny dla ESA

Rozpoczęliśmy realizację kontraktu Europejskiej Agencji Kosmicznej w zakresie rozbudowy i adaptacji rozwiązań opartych na środowisku Jupyter Notebook do celów przetwarzania w chmurze obliczeniowej danych pochodzących z satelitarnych obserwacji Ziemi. Opracowane rozwiązania wspomogą twórców serwisów satelitarnych i naukowców zajmujących się tematyką Earth Observation w sprawnym tworzeniu algorytmów przetwarzających dane satelitarne oraz w wizualizacji uzyskiwanych informacji lub oferowanych usług. 

7 kwietnia 2017

Kolejne publikacje dot. wykorzystania teledetekcji satelitarnej w archeologii

Ukazały się dwa kolejne artykuły opracowane na podstawie wyników projektu ArchEO (Archaeological application of Earth Observation techniques) realizowanego przez Wasat i Instytut Archeologii UAM. Zakończony w 2016 roku projekt ArchEO został sfinansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną i miał na celu m.in. ocenę przydatności zobrazowań satelitarnych w zastosowaniach związanych z archeologią na obszarze Europy Środkowej.

Changing scale: from site through landscape to taskscape within airborne remote sensing perspective autorstwa Mikołaja Kostyrko, Włodzimierza Rączkowskiego i Dominika Rucińskiego (Proc. SPIE 9688, Fourth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2016).

Sherlock Holmes’ or Don Quixote‘s certainty? Interpretations of cropmarks on satellite imageries in archaeological investigation autorstwa Aleksandry Wilgockiej, Włodzimierza Rączkowskiego, Mikołaja Kostyrko i Dominika Rucińskiego ((Proc. SPIE 9688, Fourth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2016).

30 marca 2017

Nowe zlecenie z Europejskiej Agencji Kosmicznej

Rozpoczęliśmy realizację zlecenia Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w ramach projektu pn. ,,Obserwacje Satelitarne w Europie Południowo-Wschodniej” (EO4SEE – Earth Observation for South East Europe). Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum składające się z siedmiu firm i instytucji naukowych (www.pathfinder.terrasigna.com).

Celem przedsięwzięcia jest rozwinięcie infrastruktury technicznej umożliwiającej przetwarzanie dużych ilości danych i produktów satelitarnych dotyczących krajów Międzymorza (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Mołdawia i Bułgaria). Równolegle z tworzeniem infrastruktury rozwinięty zostanie szereg zróżnicowanych tematycznie serwisów. Za jeden z nich odpowiedzialny jest Wasat: nasi eksperci opracują algorytm służący automatycznej klasyfikacji krajobrazów kulturowych na podstawie analiz danych udostępnianych w ramach unijnego programu Copernicus. Stworzone w ten sposób narzędzie służyć będzie głównie specjalistom związanym z ochroną dziedzictwa kulturowego (służby konserwatorskie, badacze, archeolodzy). Inwentaryzacja stanu obecnego i zachodzących zmian umożliwi analizę krajobrazowego i kulturowego kontekstu ochrony dziedzictwa, a także pozwoli efektywniej identyfikować zagrożenia dla kulturowego dziedzictwa i podejmować środki zaradcze.

27 marca 2017

Nowa strona internetowa firmy

Uruchomiliśmy dziś nową stronę internetową firmy.

© WASAT Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie agencja marketingowa:scorise_logo