Oferty pracy

Specjalista ds. teledetekcji satelitarnej

Miejsce pracy: Warszawa

Zadania:
• pozyskiwanie oraz kompleksowe przetwarzanie i analiza zobrazowań satelitarnych;
• tworzenie nowych produktów i usług na podstawie przetworzeń i analiz danych teledetekcyjnych, m.in. poprzez opracowywanie algorytmów i modeli;
• analizy danych w systemach informacji przestrzennej;
• aktywny udział w projektach badawczo-rozwojowych w dziedzinie teledetekcji satelitarnej;
• rozwijanie komercyjnych usług geoinformatycznych bazujących na teledetekcji i GIS;
• udział w przygotowywaniu wniosków projektowych B+R oraz dokumentacji przetargowej;
• prezentacja i rozpowszechnianie wyników prac (konferencje, targi, sprawozdawczość w projektach itp.).

Wymagania:
• wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: teledetekcja, geoinformatyka, geodezja, systemy GIS, kartografia, geografia;
• potwierdzone praktyką zawodową umiejętności w zakresie przetwarzania i interpretacji multispektralnych zobrazowań satelitarnych lub lotniczych;
• dobra znajomość oprogramowania umożliwiającego analizę danych satelitarnych (np. ENVI, ERDAS IMAGINE, SNAP);
• dobra znajomość oprogramowania umożliwiającego analizy GIS (np. ArcGIS, QGIS);
• umiejętność analitycznego myślenia oraz tworzenia raportów i sprawozdań;
• motywacja do szybkiego uczenia się i poszerzania kompetencji;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:
• doświadczenie w dziedzinie satelitarnej teledetekcji radarowej (SAR) i/lub hiperspektralnej;
• udział (potwierdzony publikacjami) w badaniach naukowych w zakresie wykorzystania teledetekcji w rożnych dziedzinach;
• doświadczenie w tworzeniu serwisów geoinformacyjnych bazujących na zobrazowaniach satelitarnych i innych danych przestrzennych;
• doświadczenie w zakresie zastosowania teledetekcji w rolnictwie i/lub ochronie środowiska;
• znajomość IDL lub narzędzi open source (SNAP, GDAL, GeoServer i inne);
• umiejętność tworzenia aplikacji GIS (GDAL, ArcGIS, QGIS, Sextante, GRASS);
• doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów badawczo-rozwojowych (ESA, H2020, NCBR).

Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, doświadczenia i zaangażowania;
• bardzo ciekawą i kreatywną pracę;
• możliwość szybkiego rozwoju zawodowego;
• pakiet prywatnej opieki medycznej;
• życzliwą i spokojną atmosferę pracy;
• uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach, kursach językowych.

Prosimy o przesłanie CV na adres: praca@wasat.pl

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wasat Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim CV dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

© WASAT Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie agencja marketingowa:scorise_logo