Kariera

Poszukujemy nowych pracowników do naszego zespołu w związku z otrzymaniem kontraktów z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz dynamicznym rozwojem rynku, na którym oferujemy nasze usługi.

 

 

Cloud Developer

Zadania:

 • udział w realizacji lub kierowanie międzynarodowymi projektami R&D w dziedzinie wielkoskalowych systemów przetwarzania danych satelitarnych;
 • projektowanie i rozwój architektury środowiska Cloud z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych;
 • udział w rozwijaniu i wdrażaniu serwisów geoinformatycznych bazujących na środowisku Cloud, w tym:
 • tworzenie, integracja, testowanie i wdrażanie modułów przetwarzania danych satelitarnych oraz funkcjonalności powstającego środowiska programistycznego opartego o technologię Jupyter.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie IT lub geoinformatyki;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe;
 • bardzo dobra znajomość języka Python (ewentualnie Java);
 • znajomość środowiska Jupyter, JupyterHub, Docker, Docker Swarm, Apache Spark;
 • umiejętności związane z wdrażaniem rozwiązań w środowisku Cloud z uwzględnieniem zagadnień Multi-user/Multi-tenancy, Scalability, Parallelization, Interoperability;
 • umiejętności modyfikowania i wykorzystania istniejących rozwiązań oraz dostosowania narzędzi open source do specyficznych wymagań;
 • znajomość architektury OpenStack oraz systemu Linux;
 • umiejętność diagnozowania problemów wydajnościowych;
 • doświadczenie w zakresie przetwarzania rozproszonego;
 • znajomość technologii witalizacyjnych;
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na pracę w międzynarodowym zespole.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy z metodykami Agile i SCRUM;
 • doświadczenie w pracy z bazami danych PostgreSQL/PostGIS;
 • znajomość standardów OGC (WMS, WFS, WCS, WPS, itd.);
 • znajomość podstawowych narzędzi i bibliotek GIS;
 • umiejętność wykorzystania Hadoop MapReduce.

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, doświadczenia i zaangażowania;
 • bardzo ciekawą i kreatywną pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznej firmie działającej w perspektywicznej branży;
 • życzliwą i spokojną atmosferę pracy;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach, kursach językowych.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres: praca@wasat.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wasat Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Specjalista ds. projektów B+R

Zadania:

 • aktywny udział w tworzeniu wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie technik satelitarnych i geoinformatyki (H2020, ESA, fundusze unijne);
 • analiza trendów technologicznych i rynkowych w wymienionych obszarach;
 • przygotowywanie analiz marketingowych i biznesowych oraz planowanie działań promocyjnych i wdrożeniowych w projektach;
 • wsparcie zarządzania projektami, w tym szczegółowe planowanie wydatków i harmonogramu prac;
 • koordynacja współpracy z partnerami i podwykonawcami w projektach;
 • opracowywanie sprawozdań i raportów merytorycznych oraz finansowych;
 • aktywny udział w konferencjach, wydarzeniach branżowych, warsztatach dotyczących tematyki projektów;
 • prezentacja osiągnięć i wyników prac na forum krajowym i międzynarodowym;
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie w tworzeniu wniosków o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych;
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami lub/i wspieraniu realizacji projektów B+R;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • ponad 2-letnie doświadczenie zawodowe uzyskane w branży kosmicznej, GIS lub informatycznej;
 • znajomość polskiego i europejskiego systemu wsparcia prac badawczo-rozwojowych;
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne i interpersonalne;
 • samodzielność, kreatywność, zaangażowanie w pracę, odpowiedzialność;
 • motywacja do szybkiego uczenia się i poszerzania kompetencji.

Mile widziane:

 • doświadczenie w środowisku międzynarodowym;
 • sukcesy w pozyskiwaniu środków na realizację projektów B+R;
 • dobra znajomość zagadnień finansowych i prawnych w projektach;
 • zmysł estetyczny, dokładność;
 • znajomość języków obcych innych niż język angielski.

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, doświadczenia i zaangażowania;
 • bardzo ciekawą i kreatywną pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznej firmie działającej w perspektywicznej branży;
 • życzliwą i spokojną atmosferę pracy;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach, kursach językowych.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres: praca@wasat.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wasat Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Specjalista ds. teledetekcji satelitarnej

Zadania:

 • pozyskiwanie oraz kompleksowe przetwarzanie i analizowanie optycznych zobrazowań satelitarnych oraz innych danych teledetekcyjnych;
 • tworzenie nowych produktów i usług na podstawie danych teledetekcyjnych (m.in. poprzez opracowywanie algorytmów i modeli);
 • analizy danych w systemach informacji przestrzennej;
 • aktywny udział w projektach badawczo-rozwojowych w dziedzinie teledetekcji satelitarnej;
 • rozwijanie komercyjnych usług geoinformatycznych bazujących na zobrazowaniach satelitarnych;
 • udział w przygotowywaniu wniosków projektowych B+R oraz dokumentacji przetargowej;
 • prezentacja i rozpowszechnianie wyników prac (konferencje, targi, sprawozdawczość w projektach itp.).

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe na kierunku teledetekcja, geoinformatyka, geodezja, systemy GIS, kartografia, geografia;
 • potwierdzone praktyką zawodową umiejętności w zakresie przetwarzania i interpretacji multispektralnych zobrazowań satelitarnych lub lotniczych;
 • dobra znajomość oprogramowania umożliwiającego analizę danych satelitarnych (np. ENVI, ERDAS IMAGINE, SNAP);
 • dobra znajomość oprogramowania umożliwiającego analizy GIS (np. ArcGIS, QGIS);
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz tworzenia raportów i sprawozdań;
 • motywacja do szybkiego uczenia się i poszerzania kompetencji;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

 • doświadczenie w tworzeniu serwisów geoinformacyjnych bazujących na zobrazowaniach satelitarnych i innych danych przestrzennych;
 • doświadczenie w dziedzinie satelitarnej teledetekcji radarowej (SAR);
 • doświadczenie w zakresie zastosowania teledetekcji w rolnictwie i/lub ochronie środowiska;
 • znajomość IDL lub narzędzi open source (SNAP, GDAL, GeoServer i inne);
 • umiejętność tworzenia aplikacji GIS (GDAL, ArcGIS, QGIS, Sextante, GRASS);
 • doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów badawczo-rozwojowych (ESA, H2020 itd.).

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, doświadczenia i zaangażowania;
 • bardzo ciekawą i kreatywną pracę;
 • możliwość szybkiego rozwoju zawodowego;
 • życzliwą i spokojną atmosferę pracy;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach, kursach językowych.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres: praca@wasat.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wasat Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

© WASAT Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie agencja marketingowa:scorise_logo