Aktualności
12 listopada 2018

Nasze stoisko na ESA Earth Observation ɸ-Week

Uczestników ɸ-Week (12-16 listopada) w ESA-ESRIN http://phiweek.esa.int/ zapraszamy do stoiska nr 10, na którym prezentujemy nasze autorskie rozwiązania informatyczne w dziedzinie przetwarzania danych satelitarnych.

12 października 2018

Satelitarny monitoring roślin inwazyjnych

Zespół Wasat Sp. z o.o. wsparty ekspertami z Regionalnego Centrum Ekologicznego (REC Polska) wykonuje kompleksową ocenę możliwości wykorzystania teledetekcji satelitarnej przy wykrywaniu stanowisk roślin inwazyjnych oraz monitorowaniu zmian ich zasięgu w Polsce. Inwazyjne gatunki roślin negatywnie wpływają na środowisko przyrodnicze przez wypieranie gatunków rodzimych i przeobrażanie siedlisk. Powodują one również szkody gospodarcze, a część nich stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi (m.in. barszcz Sosnowskiego).
Studium wykonalności zlecone przez Europejską Agencję Kosmiczną koncentruje się na badaniu możliwości użycia zobrazowań satelitarnych, w tym tych nieodpłatnie dostępnych w ramach Programu Copernicus, do identyfikowania i kategoryzowania stanowisk roślin inwazyjnych oraz dróg ich rozprzestrzeniania się.
Pierwsze wyniki projektu wskazują na bardzo duże zainteresowanie tematem wśród pracowników administracji samorządowej i parków narodowych, ale również na ograniczoną użyteczność w tym obszarze bezpłatnych danych pochodzących z satelitów serii Sentinel. Budowa serwisu wspierającego walkę z problemem roślin inwazyjnych wymagałaby wieloletnich badań naukowych, zaś jego funkcjonowanie wiązałoby się z koniecznością dokonywania zakupu danych satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej.

20 sierpnia 2018

Wystąpienia konferencyjne w sezonie letnim 2018

Latem b.r. bierzemy aktywny udział w konferencjach naukowych, m.in.:
• w czerwcu Daniel Zinkiewicz przedstawił “The Idea of Integrated Development Environment for EO Data Processing” na Bałtyckim Kongresie Geodezyjnym w Olsztynie;
• w lipcu Bartosz Buszke zaprezentował nowe trendy w dziedzinie wykorzystania teledetekcji satelitarnej w rolnictwie precyzyjnym na konferencji “Polish DIAS for Europe” w Warszawie;
• we wrześniu Dominik Ruciński będzie miał wystąpienie pt. “Identification, documentation and monitoring of historic landscapes: new data, new challenges, old problems” na Landscape Archaeology Conference w Newcastle (Wlk. Brytania).

25 czerwca 2018

JupyTEP IDE udostępnione do testowania

W ramach kontraktu ESA nasz zespół opracował zintegrowane środowisko programistyczne IDE (Integrated Development Environment) przeznaczone do tworzenia skryptów, algorytmów oraz kompletnych przetworzeń danych satelitarnych w chmurze obliczeniowej. JupyTEP IDE zawiera skonfigurowane narzędzia do przetwarzania danych satelitarnych (np. SNAP/Snappy i Orfeo ToolBox) oraz biblioteki GIS (np. GDAL, Grass GIS, PostGIS). Jest zbudowane jako rozszerzenie środowiska Jupyter oraz Docker dedykowane do pracy z danymi teledetekcyjnymi i bazuje na koncepcji pisania skryptów. JupyTEP IDE pozwala naukowcom, autorom aplikacji satelitarnych i innym użytkownikom tworzyć w prosty sposób własne, autonomiczne środowisko programistyczne. Użytkownicy uzyskują możliwość tworzenia algorytmów korzystając z różnych języków programowania (Python, R, itp.) oraz szerokiego zestawu narzędzi i bibliotek. Wyniki mogą być prezentowane i udostępniane w interaktywny sposób z wykorzystaniem formatu Jupyter Notebook.

Jeśli jesteś zainteresowany otwartym i bezpłatnym rozwiązaniem JupyTEP IDE lub możliwością przetestowania aktualnej wersji, odwiedź stronę projektu pod adresem https://wasat.github.io/JupyTEPIDE/ lub wyślij maila na jupytep@wasat.pl.

5 marca 2018

Badanie zapotrzebowania na dane satelitarne dla celów nawadniania upraw polowych

W ramach współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną nasi eksperci analizują techniczne, organizacyjne i ekonomiczne aspekty wykorzystania danych satelitarnych we wspieraniu optymalnego nawadniania upraw polowych. W przeciwieństwie do produkcji sadowniczej i ogrodniczej, gdzie nawadnianie stosowane jest na szeroką skalę, większość upraw polowych w Polsce nie jest objęta takimi zabiegami. Częściowo wynika to z braku aktualnych i dokładnych informacji na temat anomalii związanych z ilością opadów w porze wiosenno-letniej oraz trudnościami z wyliczeniem optymalnej ilości wody, która powinna być dostarczona roślinom. Dane satelitarne mogą przyczynić się do wypełnienia tej luki, a co za tym idzie do bardziej efektywnego nawadniania, którego znaczenie będzie rosło w kontekście zachodzących zmian klimatycznych.

2 lutego 2018

Wykład w dziedzinie teledetekcji satelitarnej na Politechnice Gdańskiej

Na zaproszenie uczelni nasi specjaliści prowadzą kilka razy w roku wykłady w dziedzinie technik satelitarnych. 26 stycznia b.r. Bartosz Buszke i Dominik Ruciński przedstawili studentom kierunku Technologie Kosmicznej i Satelitarne na Politechnice Gdańskiej najnowsze osiągnięcia w zakresie teledetekcji satelitarnej oraz perspektywy rozwoju branży Earth Observation w Polsce i na świecie.

23 października 2017

Udział w konferencjach branżowych

Pracownicy Wasat Sp. z o.o. uczestniczą w najważniejszych europejskich konferencjach dotyczących kierunków rozwoju satelitarnych obserwacji Ziemi, m.in.: EO Science for Society, EO Open Science, Big Data from Space. Na tej ostatniej w b.r. konferencji, organizowanej przez agencje kosmiczne europejską i francuską oraz instytucje unijne, zaprezentowany zostanie nowy projekt firmy realizowany we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: JupyTEP IDE as a concept of integrated development environment for EO data cloud-based processing solutions.

17 lipca 2017

Członkostwo w EARSC

Decyzją zarządu European Association of Remote Sensing Companies (www.earsc.org) nasza firma została przyjęta do tej organizacji branżowej. EARSC, z siedzibą w Brukseli, zrzesza blisko 100 firm aktywnych w dziedzinie satelitarnych obserwacji Ziemi, prowadzi działalność promocyjną i informacyjną, wspiera rozwój branży i reprezentuje ją w relacjach z instytucjami europejskimi.

19 czerwca 2017

Nowy projekt informatyczny dla ESA

Rozpoczęliśmy realizację kontraktu Europejskiej Agencji Kosmicznej w zakresie rozbudowy i adaptacji rozwiązań opartych na środowisku Jupyter Notebook do celów przetwarzania w chmurze obliczeniowej danych pochodzących z satelitarnych obserwacji Ziemi. Opracowane rozwiązania wspomogą twórców serwisów satelitarnych i naukowców zajmujących się tematyką Earth Observation w sprawnym tworzeniu algorytmów przetwarzających dane satelitarne oraz w wizualizacji uzyskiwanych informacji lub oferowanych usług. 

7 kwietnia 2017

Kolejne publikacje dot. wykorzystania teledetekcji satelitarnej w archeologii

Ukazały się dwa kolejne artykuły opracowane na podstawie wyników projektu ArchEO (Archaeological application of Earth Observation techniques) realizowanego przez Wasat i Instytut Archeologii UAM. Zakończony w 2016 roku projekt ArchEO został sfinansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną i miał na celu m.in. ocenę przydatności zobrazowań satelitarnych w zastosowaniach związanych z archeologią na obszarze Europy Środkowej.

Changing scale: from site through landscape to taskscape within airborne remote sensing perspective autorstwa Mikołaja Kostyrko, Włodzimierza Rączkowskiego i Dominika Rucińskiego (Proc. SPIE 9688, Fourth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2016).

Sherlock Holmes’ or Don Quixote‘s certainty? Interpretations of cropmarks on satellite imageries in archaeological investigation autorstwa Aleksandry Wilgockiej, Włodzimierza Rączkowskiego, Mikołaja Kostyrko i Dominika Rucińskiego ((Proc. SPIE 9688, Fourth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2016).

© WASAT Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie agencja marketingowa:scorise_logo