Misją firmy Wasat jest świadczenie wysokiej jakości usług geoinformatycznych i programistycznych, głównie przy wykorzystaniu danych satelitarnych. Naszym klientom oferujemy kompleksowe i długoterminowe wsparcie w rozwijaniu działalności.

Zespół zarządczy Wasat Sp. z o.o. składa się ze specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie aplikacji satelitarnych i informatyki. Firma współpracuje z instytucjami badawczymi i uczelniami w kraju i za granicą, dysponuje własnym sprzętem badawczym oraz najnowszym oprogramowaniem, zaś klientom zapewnia fachowe doradztwo i szkolenia.

284

Bartosz Buszke

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz krajowych i zagranicznych studiów podyplomowych w dziedzinie technik satelitarnych, stypendysta British Council i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jako menedżer pracował w Centrum Badań Kosmicznych PAN i w Polspace. Był członkiem EU Space Advisory Group, obecnie zasiada w Radzie Polskiej Agencji Kosmicznej. Specjalizuje się w ekonomice aplikacji satelitarnych oraz w zastosowaniach teledetekcji satelitarnej w rolnictwie i archeologii.

59

Dominik Ruciński

Menedżer Działu Teledetekcji

Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych w dziedzinie teledetekcji i GIS w Wojskowej Akademii Technicznej. Jako specjalista GIS zdobył kilkuletnie doświadczenie pracując w firmach i instytucjach publicznych. Od 2011 roku kieruje przetwarzaniem i analizą zobrazowań satelitarnych w Wasat Sp. z o.o., zwłaszcza na potrzeby rolnictwa, archeologii i ochrony środowiska.

61

Daniel Zinkiewicz

Menedżer Działu Nawigacji i Geoinformatyki

Ukończył studia w zakresie informatyki i geodezji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, otrzymał rządową nagrodę za pracę magisterską. Jako geoinformatyk pracował w firmach w Polsce i Irlandii. Od 2010 roku kieruje projektami informatycznymi w Wasat Sp. z o.o. Specjalizuje się w zarządzaniu danymi satelitarnymi, mobilnych aplikacjach mapowych, nawigacji satelitarnej i wewnątrzbudynkowej.

Dział Teledetekcji

Specjaliści z Działu opracowują metody i algorytmy będące podstawą serwisów oferowanych następnie branży rolnej, sektorowi ochrony środowiska i archeologom. Zdobywają zaawansowaną wiedzę ekspercką podczas realizacji projektów badawczo–rozwojowych oraz dzięki kontaktom ze specjalistami z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wynikiem są nie tylko wysokiej jakości usługi, ale również liczne publikacje i wystąpienia na konferencjach naukowych.

Dział Nawigacji i Geoinformatyki

W Dziale powstają nowe metody przeszukiwania, przetwarzania, udostępniania i wizualizacji danych satelitarnych. Realizuje się tu również mobilne aplikacje mapowe, rozwiązania w zakresie autonomicznej nawigacji łazików planetarnych i nawigacji wewnątrzbudynkowej. Prace prowadzone są z wykorzystaniem efektywnych metod programistycznych opartych na standardach promowanych przez organizacje międzynarodowe.

Aktualności

12 listopada 2018

Nasze stoisko na ESA Earth Observation ɸ-Week

Uczestników ɸ-Week (12-16 listopada) w ESA-ESRIN http://phiweek.esa.int/ zapraszamy do stoiska nr 10, na którym prezentujemy nasze autorskie rozwiązania informatyczne w dziedzinie przetwarzania danych satelitarnych.

12 października 2018

Satelitarny monitoring roślin inwazyjnych

Zespół Wasat Sp. z o.o. wsparty ekspertami z Regionalnego Centrum Ekologicznego (REC Polska) wykonuje kompleksową ocenę możliwości wykorzystania teledetekcji satelitarnej przy wykrywaniu stanowisk roślin inwazyjnych oraz monitorowaniu zmian ich zasięgu w Polsce. Inwazyjne gatunki roślin negatywnie wpływają na środowisko przyrodnicze przez wypieranie gatunków rodzimych i przeobrażanie siedlisk. Powodują one również szkody gospodarcze, a część nich stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi (m.in. barszcz Sosnowskiego).
Studium wykonalności zlecone przez Europejską Agencję Kosmiczną koncentruje się na badaniu możliwości użycia zobrazowań satelitarnych, w tym tych nieodpłatnie dostępnych w ramach Programu Copernicus, do identyfikowania i kategoryzowania stanowisk roślin inwazyjnych oraz dróg ich rozprzestrzeniania się.
Pierwsze wyniki projektu wskazują na bardzo duże zainteresowanie tematem wśród pracowników administracji samorządowej i parków narodowych, ale również na ograniczoną użyteczność w tym obszarze bezpłatnych danych pochodzących z satelitów serii Sentinel. Budowa serwisu wspierającego walkę z problemem roślin inwazyjnych wymagałaby wieloletnich badań naukowych, zaś jego funkcjonowanie wiązałoby się z koniecznością dokonywania zakupu danych satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej.

20 sierpnia 2018

Wystąpienia konferencyjne w sezonie letnim 2018

Latem b.r. bierzemy aktywny udział w konferencjach naukowych, m.in.:
• w czerwcu Daniel Zinkiewicz przedstawił “The Idea of Integrated Development Environment for EO Data Processing” na Bałtyckim Kongresie Geodezyjnym w Olsztynie;
• w lipcu Bartosz Buszke zaprezentował nowe trendy w dziedzinie wykorzystania teledetekcji satelitarnej w rolnictwie precyzyjnym na konferencji “Polish DIAS for Europe” w Warszawie;
• we wrześniu Dominik Ruciński będzie miał wystąpienie pt. “Identification, documentation and monitoring of historic landscapes: new data, new challenges, old problems” na Landscape Archaeology Conference w Newcastle (Wlk. Brytania).

25 czerwca 2018

JupyTEP IDE udostępnione do testowania

W ramach kontraktu ESA nasz zespół opracował zintegrowane środowisko programistyczne IDE (Integrated Development Environment) przeznaczone do tworzenia skryptów, algorytmów oraz kompletnych przetworzeń danych satelitarnych w chmurze obliczeniowej. JupyTEP IDE zawiera skonfigurowane narzędzia do przetwarzania danych satelitarnych (np. SNAP/Snappy i Orfeo ToolBox) oraz biblioteki GIS (np. GDAL, Grass GIS, PostGIS). Jest zbudowane jako rozszerzenie środowiska Jupyter oraz Docker dedykowane do pracy z danymi teledetekcyjnymi i bazuje na koncepcji pisania skryptów. JupyTEP IDE pozwala naukowcom, autorom aplikacji satelitarnych i innym użytkownikom tworzyć w prosty sposób własne, autonomiczne środowisko programistyczne. Użytkownicy uzyskują możliwość tworzenia algorytmów korzystając z różnych języków programowania (Python, R, itp.) oraz szerokiego zestawu narzędzi i bibliotek. Wyniki mogą być prezentowane i udostępniane w interaktywny sposób z wykorzystaniem formatu Jupyter Notebook.

Jeśli jesteś zainteresowany otwartym i bezpłatnym rozwiązaniem JupyTEP IDE lub możliwością przetestowania aktualnej wersji, odwiedź stronę projektu pod adresem https://wasat.github.io/JupyTEPIDE/ lub wyślij maila na jupytep@wasat.pl.

Kontakt

Wasat Sp. z o.o

Biuro w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym:
ul. Trzy Lipy 3 (budynek B)
80-172 Gdańsk

Biuro w Warszawie:
ul. Żurawia 22
00-515 Warszawa

telefon:

600 253 700

email:

office@wasat.pl

NIP:

7010150242

REGON:

141609507

KRS:

0000316766

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku

Wyślij wiadomość
Biuro Wasat Sp. z o.o. w Gdańsku
Biuro Wasat Sp. z o.o. w Warszawie
© WASAT Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie agencja marketingowa:scorise_logo