Misją Wasat Sp. z o.o. jest świadczenie najwyższej jakości usług geoinformatycznych: oferujemy naszym klientom kompleksowe i długoterminowe wsparcie w rozwijaniu działalności.

Zespół Wasat Sp. z o.o.

Firma zatrudnia specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie aplikacji satelitarnych i informatyki. Współpracujemy z uczelniami i instytucjami badawczymi w kraju i za granicą, dysponujemy własnym sprzętem badawczym i najnowszym oprogramowaniem, zaś klientom zapewniamy fachowe doradztwo i szkolenia.

214

Bartosz Buszke

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz krajowych i zagranicznych studiów podyplomowych w dziedzinie technik satelitarnych, stypendysta British Council i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jako menedżer pracował w Centrum Badań Kosmicznych PAN i w Polspace. Był członkiem Space Advisory Group przy Komisji Europejskiej, obecnie zasiada w Radzie Polskiej Agencji Kosmicznej. Specjalizuje się w analizie ekonomicznych aspektów wykorzystania technik satelitarnych oraz w zastosowaniach teledetekcji satelitarnej w rolnictwie.

59

Dominik Ruciński

Menedżer Działu Teledetekcji

Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych w dziedzinie teledetekcji i GIS w Wojskowej Akademii Technicznej. Jako specjalista GIS zdobył kilkuletnie doświadczenie pracując w firmach i instytucjach publicznych. Od 2011 roku kieruje przetwarzaniem i analizą zobrazowań satelitarnych w Wasat Sp. z o.o., zwłaszcza na potrzeby rolnictwa, ochrony środowiska i archeologii.

61

Daniel Zinkiewicz

Menedżer Działu Nawigacji i Geoinformatyki

Ukończył studia w zakresie informatyki i geodezji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, otrzymał rządową nagrodę za pracę magisterską. Jako geoinformatyk pracował w firmach w Polsce i Irlandii. Od 2010 roku kieruje projektami informatycznymi w Wasat Sp. z o.o. Specjalizuje się w zarządzaniu danymi satelitarnymi, mobilnych aplikacjach mapowych, nawigacji satelitarnej i wewnątrzbudynkowej.

Dział Teledetekcji

Specjaliści z Działu opracowują metody i algorytmy będące podstawą serwisów oferowanych następnie branży rolnej, sektorowi ochrony środowiska i archeologom. Zdobywają zaawansowaną wiedzę ekspercką podczas realizacji projektów badawczo–rozwojowych oraz dzięki kontaktom ze specjalistami z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wynikiem są nie tylko wysokiej jakości usługi, ale również liczne publikacje i wystąpienia na konferencjach naukowych.

Dział Nawigacji i Geoinformatyki

W Dziale powstają nowe metody przeszukiwania, przetwarzania, udostępniania i wizualizacji danych satelitarnych. Realizuje się tu również mobilne aplikacje mapowe, rozwiązania w zakresie autonomicznej nawigacji łazików planetarnych i nawigacji wewnątrzbudynkowej. Prace prowadzone są z wykorzystaniem efektywnych metod programistycznych opartych na standardach promowanych przez organizacje międzynarodowe.

Aktualności

17 lutego 2017

Nowe zlecenie z Europejskiej Agencji Kosmicznej

Rozpoczęliśmy realizację zlecenia Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w ramach projektu pn. ,,Obserwacje Satelitarne w Europie Południowo-Wschodniej” (EO4SEE – Earth Observation for South East Europe). Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum składające się z siedmiu firm i instytucji naukowych (www.pathfinder.terrasigna.com).

Celem przedsięwzięcia jest rozwinięcie infrastruktury technicznej umożliwiającej przetwarzanie dużych ilości danych i produktów satelitarnych dotyczących krajów tzw. Międzymorza (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Mołdawia i Bułgaria). Równolegle z tworzeniem infrastruktury rozwinięty zostanie szereg zróżnicowanych tematycznie serwisów. Za jeden z nich odpowiedzialny jest Wasat: nasi eksperci opracują algorytm służący automatycznej klasyfikacji krajobrazów kulturowych na podstawie analiz danych udostępnianych w ramach unijnego programu Copernicus. Stworzone w ten sposób narzędzie służyć będzie głównie specjalistom związanym z ochroną dziedzictwa kulturowego (służby konserwatorskie, badacze, archeolodzy). Inwentaryzacja stanu obecnego i zachodzących zmian umożliwi analizę krajobrazowego i kulturowego kontekstu ochrony dziedzictwa, a także pozwoli efektywniej identyfikować zagrożenia dla kulturowego dziedzictwa i podejmować środki zaradcze.

18 stycznia 2017

Kolejne publikacje dot. wykorzystania teledetekcji satelitarnej w archeologii

Ukazały się dwa kolejne artykuły napisane na podstawie wyników projektu ArchEO (Archaeological application of Earth Observation techniques) realizowanego przez Wasat i Instytut Archeologii UAM. Zakończony w 2016 roku projekt ArchEO został sfinansowany został przez Europejską Agencję Kosmiczną i miał na celu m.in. ocenę przydatności zobrazowań satelitarnych w zastosowaniach związanych z archeologią na obszarze Europy Środkowej.

Changing scale: from site through landscape to taskscape within airborne remote sensing perspective autorstwa Mikołaja Kostyrko, Włodzimierza Rączkowskiego i Dominika Rucińskiego (Proc. SPIE 9688, Fourth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2016).

Sherlock Holmes’ or Don Quixote‘s certainty? Interpretations of cropmarks on satellite imageries in archaeological investigation autorstwa Aleksandry Wilgockiej, Włodzimierza Rączkowskiego, Mikołaja Kostyrko i Dominika Rucińskiego ((Proc. SPIE 9688, Fourth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2016).

18 stycznia 2017

Nowa strona internetowa firmy

Uruchomiliśmy dziś nową stronę internetową firmy.

Kontakt

Wasat Sp. z o.o

Biuro w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym:
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Biuro w Warszawie:
ul. Żurawia 22
00-515 Warszawa

telefon:

600 253 700

email:

office@wasat.pl

NIP:

7010150242

REGON:

141609507

KRS:

0000316766

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie

Biuro w Gdańsku
Biuro w Warszawie
© WASAT Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie agencja marketingowa:scorise_logo